Pacientų skundų nagrinėjimo tvarka

Asmenų skundus Sveikatos apsaugos ministerijai dėl teiktų sveikatos priežiūros paslaugų, pacientų aptarnavimo  kokybės gydymo įstaigose nagrinėja Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, vadovaudamasi 2013-02-06 įsakymu Nr. T1-137 patvirtintu Pacientų skundų nagrinėjimo  Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašu,kuris nustato asmenų skundų priėmimo, įforminimo reikalavimus, jų nagrinėjimą, sprendimo priėmimą ir apskundimo tvarką.

Pacientų skundų nagrinėjimo VASPVT prie SAM tvarka

Skundų pateikimo Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie sveikatos apsaugos ministerijos tvarka

Atnaujinimo data: 2023-11-03