Viešosios įstaigos Neringos pirminės sveikatos priežiūros centro įstatai, patvirtinti Neringos savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T1-67 (registruota Juridinių asmenų registre 2021 m. gegužės 14 d.);

VšĮ Neringos PSPC įstatai

Atnaujinimo data: 2023-11-03