Korupcijos prevencija

GERBIAMI PACIENTAI IR LANKYTOJAI
ATSIDĖKOKIME MEDIKUI
ŠYPSENA IR GERU ŽODŽIU

Mes, medikai, esame tam, kad padėtume Jums išvengti ligų, susirgus gydyti, patarti ir užjausti.

Būkime kartu, bendradarbiaukime, siekime sveikai gyventi, o susirgus – kartu įveikime ligą ir negalavimus.

Mūsų įstaigoje pacientams teikiamos nemokamos paslaugos,  numatytos sutartyse su Klaipėdos teritorine ligonių kasa, o apie papildomas mokamas paslaugas pateikta aiški informacija pacientams skirtuose informaciniuose aplankuose ir stenduose.

Kviečiu nežeminti gydytojų ir slaugytojų siūlant jiems pinigų ar dovanų.

Atsidėkokime medikams geru žodžiu, šypsena, rankos paspaudimu.

Susidūrę su galimai korupcinio pobūdžio veikla mūsų įstaigoje, informuokite asmenį, atsakingą už korupcijos prevenciją mūsų įstaigoje (tel.: (8 469) 52 116, el. p.: [email protected])).

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad teisė tirti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas suteikta tik Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (STT), todėl visi kreipimaisi nustatyta tvarka bus perduodami jai.

2019 m. balandžio 12 d.  Neringos savivaldybės mero potvarkiu Nr. V10-38 „DĖL SKAIDRIOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS VARDO SUTEIKIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI NERINGOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI„

Viešajai įstaigai Neringos pirminės sveikatos priežiūros centrui suteiktas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas.

Pagarbiai,

VšĮ Neringos pirminės sveikatos priežiūros centro
direktorė Violeta Prekevičienė

DĖL ŠAKINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SISTEMOJE 2020–2022 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

Informacija apie baudžiamąją atsakomybę

Informacija kur kreiptis

Darbuotojų, susidūrusių su galimai korupcinio pobūdžio veika, elgesio taisyklės

Atnaujinimo data: 2023-11-03