Mokamos paslaugos

VšĮ Neringos pirminės sveikatos priežiūros centre (toliau – Neringos PSPC) teikiamos mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurių išlaidų nekompensuoja valstybė, savivaldybė ar Privalomojo sveikatos draudimo fondas:

1.1. Visos paslaugos (išskyrus būtinoji pagalba), dėl kurių kreipiasi prie įstaigos neprisirašę asmenys, asmenys, nedrausti privalomuoju sveikatos draudimu, užsienio piliečiai ir asmenys be pilietybės;
1.2. Sutartyje su Teritorine ligonių kasa nenumatytos paslaugos (kurių nefinansuoja ir savivaldybė);
1.3.  Paslaugos, kurių pageidauja pacientas;
1.4. Paslaugos, nurodytos Sveikatos apsaugos ministro įsakymuose kaip mokamos;
1.5. Laboratoriniai tyrimai, neįeinantys į šeimos gydytojo normą ar šeimos gydytojo skiriami paciento pageidavimu;
1.6. Odontologinės ir kitos medžiagos, vienkartinės priemonės ir vaistai, sunaudoti odontologinės priežiūros paslaugų teikimui (išskyrus vaikus ir asmenims, besimokantiems dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, kol jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyriaus pažymą);
1.7.  Sutarčių dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pagrindu;
1.8. Nemedicininės paslaugos;
1.9. Išnaudojus lėšų limitą, numatytą sutartyje su Teritorine ligonių kasa, ir laikinai, dėl lėšų trūkumo, nesant galimybės teikti tam tikrų planinio gydymo paslaugų, tačiau pacientas pageidauja gauti paslaugą skubos tvarka.

Mokamų paslaugų tvarka

1 PRIEDAS Gydytojų ir slaugytojų paslaugos

2 PRIEDAS Odontologinės paslaugos

3 PRIEDAS Laboratoriniai tyrimai

4 PRIEDAS Profilaktiniai sveikatos patikrinimai

5 PRIEDAS Odontologinės paslaugos prisirašiusiems

6 PRIEDAS Gydomasis masažas

7 PRIEDAS Rentgenograma, fizioterapija, kineziterapija

8 PRIEDAS Slauga ir palaikomasis gydymas

9 Priedas Masažas kineziterapija neprisirašiusiems

Atnaujinimo data: 2024-01-15