Slaugos paslaugos

Nemokamos slaugos paslaugos paciento namuose

Slaugos paslaugų namuose tikslas – pagerinti pacientų gyvenimo kokybę, išsaugoti jų savarankiškumą gyvenamojoje aplinkoje, skatinant jų savirūpą.
Slaugos paslaugos namuose teikiamos pacientams, kurie prisirašę prie VšĮ Neringos PSPC ir kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Taip pat, pagal įstaigoje patvirtintą tvarką, pacientams, sudariusiems sutartį su įstaiga, gali būti teikiamos ir mokamos slaugos paslaugos pacientų namuose.
Slaugos paslaugas namuose teikia bendruomenės (ar bendrosios praktikos) slaugytojos, atsižvelgdamos į šeimos (gydančio) gydytojo paskyrimus ir rekomendacijas. Jos atlieka procedūras pagal savo kompetenciją.
Slaugos paslaugas namuose pacientams skiria šeimos (gydantis) gydytojas. Jis užpildo „Išrašą iš medicinos dokumentų“ (forma Nr. 027/a), kuriame pateikia duomenis apie paciento sveikatos būklę, pagrįsdamas slaugos paslaugų namuose teikimo indikacijas, surašo rekomendacijas ir paskyrimus, kuriais vadovaujasi juos vykdanti slaugytoja.
Kai pacientas gydomas stacionare ir gydytojas numato, kad grįžus į namus, jam bus reikalingos slaugos paslaugos namuose, jis apie tai informuoja Slaugos tarnybos vadovą ir pateikia išrašą iš medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a) su paskyrimais ir rekomendacijomis.
Turėdama gydytojo užpildytą dokumentą, slaugytoja suderina su pacientu ar jo artimaisiais atvykimo laiką. Pirmojo apsilankymo metu slaugos tarnybos darbuotoja įvertina kokių paslaugų reikia pacientui ir numato, kokia tvarka tos paslaugos bus teikiamos. Apie tai suteikia informaciją pacientui ir/ar jo artimiesiems.
Slaugos paslaugas namuose teikiančios bendruomenės slaugytojos nuolat palaiko ryšį su pacientą gydančiu gydytoju ir kartu spredžia iškylančias problemas.

Atnaujinimo data: 2023-12-06