>
2024-02-14

Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos Viešojoje įstaigoje Neringos pirminiame sveikatos priežiūros centre

Palaikomajam gydymui ir slaugai priimami asmenys, kuriems nustatyta galutinė diagnozė ir nereikalingas papildomas ištyrimas, kai aukštesnio lygio specializuotas stacionarinis ar reabilitacinis gydymas netikslingas. 

Pacientai norintys gauti šias paslaugas Viešosios įstaigos Neringos pirminės sveikatos priežiūros centro palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje, atvykimo dieną turi pateikti  šeimos gydytojo ar stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų siuntimą atitinkantį slaugos reikalavimus – Bendroji slauga (3963)

Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos yra apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, bet ne ilgiau kaip už 120 lovadienių per kalendorinius metus, todėl pacientui papildomai už jas mokėti nereikia. Viršijus 120 lovadienių trukmę už suteiktas paslaugas apmoka patys pacientai ar jų įstatyminiai atstovai. 

Atvykdami pacientai privalo turėti šeimos gydytojo, stacionaro gydytojo, iš kitų ligoninių ar konsultacinės poliklinikos gydytojo specialisto siuntimą (forma Nr. 027a), asmens tapatybės dokumentą, pensininko ar neįgaliojo pažymėjimą.

Paslaugos teikiamos visiems Lietuvos gyventojams. 

Paslaugos teikiamos planine tvarka tik iš anksto suderinus telefonu (8 469) 52 899.